Cenník služieb - pokryté služby

Jednoduché účtovníctvo

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1hod/mesačne)
Podvojné účtovníctvo

 Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi – SP, ZP, DÚ
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1hod/mesačne)

 Služby nezahrnuté v cene:

 • účtovná závierka – vrátane daňového priznania z príjmov PO a výkazov – cena po vzájomnej dohode
 • zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky ....10 Eur
 • registrácia za platiteľa DPH .... 30Eur
Mzdy a personalistika

Služby zahrnuté v cene:

 • Vypracovanie mzdy za daný mesiac
 • Mesačné výkazy do SP,ZP, DÚ
 • Spracovanie potvrdení pre zamestnancov do 24h. od požiadania pre účely hypotéky, alimenty, úvery....
 • Vystavenie Potvrdení o zdaniteľných príjmoch a pod.

Služby nezahrnuté v cene:

 • Ročné hlásenie .....10 Eur
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní ...10 Eur
 • Zavedenie novej firmy .....10 Eur
 • Zavedenie nového zamestnanca....10 Eur
Fyzické osoby a SZČO
 • Príjmy zo závislej činnosti – tuzemsko......20 Eur
 • Príjmy zo závislej činnosti – zahraničie ....50 Eur
 • Príjmy zo závislej činnosti – tuzemsko i zahraničie.... 60 Eur
 • Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov .... 50 Eur
 • Príjmy z prenájmu ... po vzájomnej dohode

Skladová evidencia

Služby zahrnuté v cene:

 • Spracovanie príjemky
 • Spracovanie výdajky
 • Stav skladu k dátumu inventarizácie

 

 

Presnú cenovú kalkuláciu Vám dokážeme vytvoriť po preskúmaní Vašich predstáv, ktoré nám môžete adresovať na email resp. prostredníctvom kontaktného formulára na podstránke Kontakt


Späť ...