Čo robíme

Svojim klientom ponúkame kompletné vedenie účtovníctva od spracovania prvotných podkladov cez vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania až po poradenské služby pri daňovej optimalizácií.

Čo zahŕňajú tieto činnosti:
• príprava podkladov, odstraňovanie nezrovnalostí - prvotná poradenská činnosť
• plnenie požiadaviek klienta na interný a externý reporting a základné kontrolné aktivity po vzájomnej dohode
• príprava a kontrola priznania pre mesačných aj kvartálnych platcoch DPH
• príprava ročnej závierky a účtovanie závierkových operácií,
• príprava podkladov pre pravidelný reporting o finančných výsledkoch firmy
• mesačné spracovanie mzdových výkazov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňový úrad
• sledovanie platobnej schopnosti odberateľov a následne vymáhanie pohľadávok

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom systéme POHODA, ktorý okrem základných operácii umožňuje vyexportovať množstvo výstupných zostáv ktoré dokážu ukázať klientom obraz ich spoločnosti. Sme spoločnosťou ktorá Vás prevedie cez daňový svet čo najľahšou cestou aj keď sa v danej problematike neviete orientovať. Naším cieľom sú spokojní klienti.